Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Partistøtte

Regjeringen foreslår 245 967 000 kroner i støtte til de politiske partiene. Dette er 15,8 millioner mindre enn i revidert budsjett for inneværende år. Nominasjonsstøtten som er knyttet til valgår, utgjør 5,8 mill. kroner av denne reduksjonen. Kuttet er for øvrig lagt på post 70 Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner.

De politiske partienes sentrale organisasjoner foreslås bevilget 138 mill. kroner, kommunepartiene 24,5 mill. kroner og kommunestyregruppene 19,3 mill. kroner. Ved en feil i budsjettproposisjonen er et beløp på 5,8 mill. kroner, tilsvarende nominasjonsstøtten, trukket fra post 70 i stedet for post 73 Tilskudd til fylkespartiene. Dette innebærer at fylkespartiene foreslås bevilget 50,5 mill. kroner.