Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pensjon

Folketrygdens grunnpensjon for ektefeller og samboere økte fra 75 til 80 prosent av grunnbeløpet fra 1. mai 2003. Det foreslås en ytterligere opptrapping til 82,5 prosent fra 1. mai 2004. Merutgiftene er anslått til 336 millioner kroner. Med gjeldende grunnbeløp, 56 861 kroner, medfører forslaget at pensjonen for hver av disse pensjonistene vil øke med 1416 kroner i året, eller 118 kroner pr. måned.