Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pensjonskommisjonen

Regjeringen Stoltenberg oppnevnte 30. mars 2001 en kommisjon til å avklare hovedmål og prinsipper for et samlet pensjonssystem. Kommisjonen består av representanter fra de politiske partiene samt uavhengige eksperter. I tillegg er det opprettet et råd med representanter fra hovedorganisasjoner i arbeidslivet, finansnæringen og for pensjonistene.

Kommisjonen skal legge fram sin utredning for Finansdepartementet og Sosialdepartementet innen 15.desember 2003. Etter anmodning fra finansministeren og sosialministeren la Pensjonskommisjonen fram en foreløpig rapport om mål, prinsipper og veivalg for pensjonssystemet den 4. september 2002.

Pensjonskommisjonens foreløpige rapport er tilgjengelig her.