Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Petroleumstilsynet

Som en oppfølging av St. meld. nr. 17 (2002-2003) Om statlige tilsyn blir Petroleumstilsynet etablert i Stavanger fra 1. januar 2004 med en bemanning på om lag 140 årsverk. Tilsynet skal ha myndighetsansvaret for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten.

Det foreslås en bevilgning til Petroleumstilsynet på 134,6 millioner kroner i 2004. Tilsynet blir underlagt Arbeids- og administrasjonsdepartementet.