Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Politireformene

Omfattende reformer i politietaten har halvert antall politidistrikter. 1260 stillinger er omdisponert innenfor de 27 ny distriktene. Av dette er 414 stillinger en direkte gevinst i form av at stillinger overføres fra administrasjon til mer direkte tjenesteytende og politioperativt arbeid.