Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Post

Det er et mål for Regjeringen å legge til rette for tilbud om post- og teletjenester av høy kvalitet over hele landet. Samferdselsdepartementet bidrar til dette blant annet ved å kjøpe posttjenester som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme. For 2004 er det budsjettert med 316 millioner kroner til offentlig kjøp av bedriftsøkonomisk ulønnsomme posttjenester, en økning på 11 millioner fra 2003.

Budsjettforslaget for Post- og teletilsynet for 2004 er på 190,4 millioner kroner. Dette er en økning på 12,7 millioner kroner eller 7,1 prosent fra 2003. Økningen skyldes kostnader i samband med at tilsynet skal flytte fra Oslo til Lillesand.

Det samlede budsjettforslaget for post og telekommunikasjon innebærer en kraftig nedgang fra 2003. Dette skyldes en engangsutgift på 600 millioner kroner i tilførsel av ny egenkapital til Posten Norge AS i 2003.

Lenker:

St.prp. nr. 1 (2003-2004) Samferdselsdepartementet

Se også pressemelding om post- og telekommunikasjon