Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Presse

Hovedtrekkene i pressepolitikken foreslås videreført. Produksjonstilskuddet til dagsaviser foreslås satt til 246,9 millioner kroner. Dette er en økning på 3,4 prosent i forhold til 2003. Reduksjonen i produksjonstilskuddet i revidert nasjonalbudsjett 2003 vil ikke bli videreført. Kultur- og kirkedepartementet har vurdert ulike modeller for tildeling av tilskudd til ymse publikasjoner. Det foreslås at dagens ordning blir videreført i 2004, men at ordningen blir lagt om fra og med 2005.