Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Psykisk helse - opptrappingsplanen

Regjeringen prioriterer psykisk helse høyt, og foreslår en økning fra 2003 til 2004 på om lag 800 millioner kroner til Opptrappingsplanen. Det øremerkes 3,3 milliarder kroner til gjennomføring av planen i budsjettforslaget for 2004. Av dette får kommunene om lag 1,2 milliarder kroner i øremerket tilskudd til drift, og helseforetakene om lag 950 millioner kroner til drift. I tillegg kommer bevilgninger til refusjoner, investeringer. Dette er den største økningen i løpet av ett år i hele planperioden.

Stortinget har i 2003 bedt Regjeringen vurdere en utvidelse av planperioden. Gjennomgang av status og tilbakemeldinger viser at det er behov for ytterligere innsats rettet mot omstilling, omstrukturering, kultur- og holdningsendringer. Brukerorganisasjoner og fagmiljøer har gitt uttrykk for at planperioden bør utvides. Regjeringen vurderer en forlengelse som nødvendig for å sikre at de forutsatte mål nås, og foreslår derfor at planperioden utvides med to år til 2008.

Se også pressemelding fra Helsedepartementet.