Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Ressurskontroll

Nytt kvoteregister skal koples til salgslagenes rapportering av fangsdata slik at kvoteavregning kan foretas automatisk. Fiskeridirektoratet skal videre arbeide for forenkling av rapporteringsregelverket og standardisering av satellittbaserte rapporteringsrutiner.