Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Røyketobakk

Røyketobakk ilegges i 2003 en avgift pr. gram tobakk på knapt 70 prosent av avgiften for sigaretter. Det er ingen helsemessige årsaker til denne avgiftsmessige forskjellsbehandlingen. Regjeringen foreslår å øke avgiften på røyketobakk fra 2004 slik at avgiftsbelastningen på sigaretter og røyketobakk blir den samme.

Du kan lese mer om avgift på tobakksvarer i St. prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 4.4