Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rusbrus

3. desember: Stortingets vedtak

Som en følge av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet ble det vedtatt å prisjustere avgiftene på alle drikkevarer. I tillegg legges avgiftene om slik at all brennevinsbasert drikk, herunder brennevinsbasert rusbrus, avgiftslegges likt som brennevin over 22 volumprosent.

8. oktober: Regjeringens budsjettforslag

I Innst. S. nr. 260 (2002-2003) ba finanskomiteens flertall departementet om å komme med forslag til endringer i alkoholavgiftsregelverket, slik at brennevinsbasert rusbrus får økt avgift. Regjeringen foreslår at alkoholavgiftene legges om, slik at all brennevinsbasert drikk, herunder brennevinsbasert rusbrus, avgiftslegges likt som brennevin over 22 volumprosent. Det foreslås at de økte avgiftsinntektene benyttes til å redusere avgiftene på alle drikkevarer med 2,5 prosent reelt fra 2003 til 2004.

Du kan lese mer om avgift på alkohol i St. prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnit 4.3.