Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Russland - samarbeid fisk

Norske og russiske myndigheter skal i felleskap kartlegge og utvikle den totale norsk-russiske beredskapen. Sentralt i dette arbeidet er et gjensidig varslings- og informasjonssystem for oljetransporten i Barentshavet, her inngår slepekapasitet og oljevernberedskap.