Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Russland og atomsikkerhet

Prosjektstøtten til Russland vil i 2004 beløpe seg til om lag 97 millioner kroner. I tillegg kommer tiltak for å fremme atomsikkerheten i Russland med om lag 107 millioner kroner. Prosjektsamarbeidet er særlig konsentrert om russisk del av Barentsregionen. Helse er et viktig satsingsområde, med vekt på bekjempelse av smittsomme sykdommer som tuberkulose og hiv/aids. Andre viktige satsingsområder er miljøvern, demokratiutvikling, utdanning og forskning, energi og næringsutvikling.