Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Såkornfond

I statsbudsjettet for 2004 er det vedtatt 400 millioner kroner i ansvarlig lån og 100 millioner kroner i tapsfond til såkornfond. Formålet med ordningen er å tilføre kunnskapsbedrifter med stort vekstpotensial en blanding av langsiktig egenkapital og relevant kompetanse. Departementet vil komme nærmere tilbake til innretningen av ordningen.

Se også St.prp. nr. 1 fra Nærings- og handelsdepartementet, kap. 2421, s. 172 og post 91, s. 176