Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sametinget

Sametinget vil i følge budsjettforslaget forvalte 227 millioner kroner til samiske formål i 2004, en økning på omlag 16 millioner kroner fra 2003. Sametingets første hele driftsår var 1990, og da hadde Sametinget et budsjett på 31,7 millioner kroner. Utviklingen er i tråd med myndighetenes målsetting om at Sametinget skal ha større innflytelse og myndighet i saker som er av spesiell interesse for den samiske befolkningen.