Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Samfunnets sikkerhet

Regjeringen arbeider for å redusere samfunnets sårbarhet. Justisdepartementet har samordningsansvar for samfunnets sikkerhet og beredskap, som berører svært mange institusjoner i vårt samfunn. Det nye Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er nå opprettet. Oslo politidistrikt får styrket sine budsjetter i 2004 som en følge av økt vakthold ved ambassadene. Helikopterberedskapen på Sola styrkes. En ny helikopteravtale for Sysselmannen på Svalbard bidrar til bedret beredskap i området.