Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Samisk språk

Samisk og norsk er likeverdige språk, jf. sameloven kap. 3. Innenfor forvaltingsområdet for samisk språk (kommunene Kåfjord, Kautokeino, Karasjok, Nesseby, Porsanger og Tana) er samisk og norsk likestilte språk. Regjeringen ønsker at samisk skal være levende språk. Aktiv og utvidet bruk av samisk språk er et svært viktig element i den videre utviklingen av samisk kultur. Likedan er det viktig at samisk språk benyttes i offentlig sammenheng.

Kommunal- og regionaldepartementet åpnet sine samiskspråklige internettsider på ODIN 6. februar 2003, på samefolkets dag. ODIN på samisk skal være den fremste kanalen for samiskspråklig informasjon, stortingsmeldinger, proposisjoner, lover, forskrifter og andre samiskspråklige dokument fra Regjeringen og departementene.

Det forventes at offentlige virksomheter oppfyller samelovens språkregler og tilrettelegger for skriftlig kommunikasjon på samisk. Offentlig informasjon må tilrettelegges også for den samiske befolkningen, noe som medfører at for eksempel offentlige skjemaer også må finnes på samisk. For å styrke samisk språk har Regjeringen bestemt at statlige etater skal pålegges å vurdere å ta i bruk programvare som gjør det mulig å bruke samisk språk etter hvert som programvaren skal skiftes ut. For å gjere det enklare for offentlege verksemder å ta i bruk samisk, har Kommunal- og regionaldepartementet etablert ein kompetansebase og ein eigen nettstad for samisk språk og IT – www.samit.no.

Lulesamisk og sørsamisk språk er særlig utsatte, og vernet om og utviklingen av disse språkene må styrkes. Mer om samisk språk

Fagdepartementene har ansvaret for å ta vare på samiske språk innenfor sine sektorer, i samarbeid med Sametinget. Kultur- og kirkedepartementet har et generelt og overordnet forvaltningsansvar for samiske språk gjennom forvaltningen av språkreglene i sameloven. Kultur- og kirkedepartementet har også ansvaret for stadnamnlova, og vil arbeide for å synliggjøre samisk kultur og historie og samiske stedsnavn.