Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Samlivstiltak

Regjeringen ønsker å styrke samlivstiltakene med 5 millioner kroner i 2004. Antallet separasjoner og skilsmisser i Norge øker og flere og flere barn berøres av foreldrenes samlivsbrudd. Å forebygge oppløsning av familien og skape gode og varige samlivsforhold er viktig for å kunne sikre barn en trygg og stabil oppvekst. Regjeringen har derfor i St.meld. nr. 29 (2002-2003) Om familien - forpliktende samliv og foreldreskap foreslått å styrke tilskuddsordningen for samlivstiltak, samtidig som det satses på et mer helhetlig forebyggende familiearbeid. Ikke minst av hensyn til barna, mener Regjeringen det er særlig viktig å forberede nybakte foreldre til et godt samliv. Regjeringen vil derfor arbeide for at alle familier på sikt får tilbud om et gratis samlivskurs når de får sitt første barn. I første omgang tas det sikte på å utvikle et kurstilbud i utvalgte kommuner og fylker. Kurstilbudet er tenkt som et endagskurs formidlet gjennom helsestasjonene.