Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Særfrådrag for særs store sjukdomsutgifter

Skattytarar som har hatt store utgifter i samband med eigen sjukdom og varig veikskap eller tilsvarande hos ein som han forsørgjer, kan få eit særfrådrag i allmenn inntekt. Minste utgift som gir rett til frådrag i dag, 6 120 kroner, vert ført vidare i 2004.