Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Særskilt fradrag i arbeidsinntekt (lønnsfradraget)

Det særskilte fradraget i arbeidsinntekt (lønnsfradraget) på 31 800 kroner, som er et alternativ til ordinært minstefradrag i arbeidsinntekt, foreslås nominelt videreført.

Se nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte-, avgifts- og tollvedtak avsnitt 2.2.2