Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Seilingsleder

Fra 1. januar 2004 trer utvidelsen av territorialfarvannsgrensen fra 4 til 12 nautiske mil i kraft. Seilingsledene etableres i tråd med dette. Skip med farlig og forurensende last er pålagt å seile i angitte korridorer, dersom de befinner seg i norsk sone.