Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Selvangivelsesfrist for næringsdrivende

Regjeringen foreslår ny årssyklus for ligning av næringsdrivende. Dette innebærer at selvangivelsesfristen for næringsdrivende skal være 31. mai i året etter inntektsåret. Denne innleveringsfristen vil gjelde for de næringsdrivende som leverer selvangivelse med vedlegg elektronisk. For næringsdrivende som leverer selvangivelse mv. i papirformat kan Skattedirektoratet fastsette en tidligere frist, som ikke skal være tidligere enn 31. mars i året etter inntektsåret.

For næringsdrivende som lignes ved Oljeskattekontoret er selvangivelsesfristen innen utgangen av april i året etter inntektsåret.

Se nærmere omtale i Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 – lovendringer punkt 18.6.