Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sentral ligning av kraftforetak

Regjeringen foreslår at alle kraftforetak som eier minst ett kraftverk med generatorer påstemplet merkeytelse på eller over 5500 kVA overføres til sentral ligning ved Sentralskattekontoret for storbedrifter. Bakgrunn for forslaget er at kraftforetak er undergitt et komplekst regelverk som krever særlig kompetanse hos ligningsmyndighetene. Forslaget vil gi en mer effektiv og rasjonell ligningsbehandling av disse kraftforetakene. Se Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 – lovendringer, punkt 10.6.

Se også Kraftbeskatning.