Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sikrings- og miljøtiltak i vassdrag

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 69 millioner kroner til sikrings- og miljøtiltak i vassdrag for 2004, en økning på 14,4 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2003. Programmet for økt sikkerhet mot leirskred vil bli trappet opp i 2004. Det er store utfordringer knyttet til leirskredsproblematikk blant annet i Skaun i Sør-Trøndelag og i Skiens- og Porsgrunnsområdet.