Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sjøfolk, tilskudd til sysselsetting

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 750 millioner kroner til støtteordninger for norske sjøfolk i Statsbudsjettet for 2004. Under behandlingen av statsbudsjettet for 2003 inngikk Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre et budsjettforlik med Fremskrittspartiet, som blant annet innebar en videreføring ut stortingsperioden av nettolønnsordningen for fergerederiene i utenriksfart i NOR. På denne bakgrunn foreslår Regjeringen å videreføre tilskuddet til fergerederier i NOR i utenriksfart. I forbindelse med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett for 2003 vedtok Stortinget en endring av ordningen med refusjon til offshorefartøyer i NOR og bøyelastere til en nettolønnsordning med ikrafttredelse 1. juli 2003.

På bakgrunn av ovenstående og innenfor rammen av en ansvarlig økonomisk politikk foreslår regjeringen å endre refusjonssatsen for bøyelastere og offshorefartøyer i NOR til 19 prosent fra 1. januar 2004. Endringen betyr at refusjonssatsen for denne gruppen blir lavere enn dagens refusjonssats, men mer enn dobbelt så høy som refusjonssatsen før 1. juli 2003.

Se St.prp. nr. 1 fra Nærings- og handelsdepartementet (Kapittel 909, postene 70, 71 og 72)