Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sjømanns- og fiskerfradraget

Den øvre grensen for sjømanns- og fiskerfradraget på 80 000 kroner videreføres. Fradraget gis i alminnelig inntekt med inntil 30 prosent av inntekt opptjent som sjømann eller fisker. Ett av vilkårene som må være oppfylt for at man skal ha krav på fradraget, er at man må ha arbeidet minst 130 dager i inntektsåret om bord på fartøy som sjømann eller fisker.