Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skatt som andel av BNP

Samlede skatter og avgifter som andel av bruttonasjonalproduktet (BNP) blir ofte brukt som grunnlag for å sammenlikne skattenivået mellom land, og for å vurdere utviklingen i skattenivået i et land over tid.

Figuren viser skatt som andel av BNP for Norge med og uten oljeinntekter sammenliknet med de nordiske landene og EU-gjennomsnittet. Figuren viser at skattenivået i Norge målt ved skatt som andel av BNP og korrigert for grunnrenten er høyere enn gjennomsnittet for EU. Skattenivået er om lag på nivå med Finland og lavere enn i Danmark og Sverige.

Figur: Skatt som andel av BNP i 2001. Prosent. Påløpte størrelser for Norge, bokførte størrelser for Sverige, Danmark, Finland, EU og OECD-landene.

Kilder: Finansdepartementet og OECD