Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skattebegrensningsregelen

I tillegg til at pensjonister generelt betaler lavere skatt enn lønnstakere med tilsvarende inntekt, sikres pensjonister og enslige forsørgere med overgangsstønad som har midlere og lave inntekter og lave formuer, en ytterligere skattereduksjon gjennom skattebegrensningsregelen. Fordelen av skattebegrensningsregelen avtrappes med økende inntekt og formue.

Se nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 2.2.3