Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skattelettelser under Samarbeidsregjeringen

I Sem-erklæringen tar Samarbeidsregjeringen sikte på at det i løpet av stortingsperioden 2001-2005 skal gjennomføres skatte- og avgiftslettelser på om lag 25 milliarder kroner. I tillegg kommer oppfølging av vedtaket om å fjerne investeringsavgiften. Målet for samlede lettelser blir da om lag 31 milliarder kroner i stortingsperioden.

I 2002 og 2003 har Regjeringen gjennomført skatte- og avgiftslettelser på om lag 19,4 milliarder kroner. Blant annet er investeringsavgiften og flyplassavgiften fjernet, og enkelte avskrivningssatser er økt. Lettelsene har bedret næringslivets rammebetingelser og lagt grunnlag for videre økonomisk vekst. Regjeringen har også redusert skatten på arbeids- og pensjonsinntekt, ved at både minstefradraget og innslagspunktet for toppskatt er økt. Mange skattytere nyter også godt av redusert inntektsskatt på egen bolig.

I budsjettet for 2004 fremmer Regjeringen forslag om nye lettelser på om lag 510 millioner kroner. Med Regjeringens forslag vil skattelettelsene hittil i stortingsperioden øke til vel 19,8 milliarder kroner. Blant annet reduseres inntektsskatten på egen bolig ytterligere, mens fradraget for gaver utvides til å omfatte gaver til Den norske kirke og fradraget for fagforeningskontingent økes.

Endringer i skatte- og avgiftssystemet i 2005 vil blant annet bli vurdert på bakgrunn av Skatteutvalget og Sem-erklæringens målsetninger.