Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skatter

Direkte skatter og avgifter omfatter inntekts- og formuesskatt for personlige og etterskuddspliktige skattytere, eiendomsskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift.

Oversikt over Regjeringens forslag til endringer i skattesystemet finner du i St. prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, tabell 2.1