Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skatteutvalget

I februar 2003 leverte det regjeringsoppnevnte Skatteutvalget sin innstilling, jf. NOU 2003: 9 Skatteutvalget - Forslag til endringer i skattesystemet. Utvalget hadde som mandat å vurdere mål og prinsipper for skattesystemet samt behovet for endringer.

Utvalget foreslår at 10 milliarder kroner i skattelette blant annet bør brukes til lavere skatt på arbeidsinntekter og halvering av formuesskatten. Samtidig foreslår utvalget økt skatt på bolig og eiendom. Utvalget foreslår også å erstatte delingsmodellen for aksjeselskaper med en utbytteskatt med skjerming.

Regjeringen vil legge frem en egen stortingsmelding om oppfølgingen av Skatteutvalget.