Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skogvern

Regjeringen vil intensivere arbeidet med skogvernet. Siste vernevedtak i planen for barskogvern ble gjort sent i 2002 og det foreslås satt av drøye 100 millioner kroner i 2004-budsjettet for å følge opp denne planen. Regjeringen foreslår i tillegg økte bevilgninger til nytt vern i 2004. Det foreslås å øke bevilgningene med 18 millioner kroner og øke tilsagnsfullmakten til nytt barskogvern 40 millioner kroner. Dette gir rom for oppkjøp og vern av områder, samt midler til å gjennomføre nye verneprosesser. Frivillig vern som verneform og aktiv bruk av arealer som Statskog eier for å øke skogvernet vil bli prioritert.

Se også egen pressemelding fra Miljøverndepartementet.