Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skolen - kompetanseutvikling

Den kompetente og engasjerte læreren er skolens viktigste ressurs. Regjeringen tildeler 100 millioner kroner i 2004 til kommuner og fylkeskommuner for å stimulere til kvalitetsutvikling som omfatter kompetanseutvikling for lærere innenfor basisfag, pedagogisk bruk av IKT og læringsmiljø. Midlene kan brukes til videreutdanning og ulike typer etterutdanning. Det bevilges også 10 millioner kroner til å innføre en stipendordning for å gi minoritetsspråklige lærere formell kompetanse for undervisning i skolen. Ordningen med demonstrasjonsskoler og -bedrifter blir videreført med 20 millioner kroner til eksisterende demonstrasjonsskoler og -bedrifter, og 10 millioner kroner til nye demonstrasjonsskoler og -bedrifter.