Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skoleporten.no

Skoleporten.no skal være et nettsted som skal legge til rette for en vurdering av tilstanden i grunnopplæringen. Skoleporten.no skal bidra til å synliggjøre læringsutbytte, læringsmiljø, gjennomstrømming og rammefaktorer på nasjonalt nivå og i den enkelte skole og kommune.

Denne kunnskapen skal gi grunnlag for iverksetting av forbedringstiltak i skolesektoren.

Nettstedet skal bidra med hjelp og veiledning til tiltakene gjennom å ha relevante rapporter, artikler og undersøkelser lett tilgjengelig. På den måten blir det et samspill mellom kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling. Skoleporten.no skal også bidra til erfaringsspredning mellom skolene. Nettstedet skal gradvis tas i bruk fra våren 2004.