Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Slepebåtkapasiteten i nord

Regjeringen styrker slepebåtkapasiteten i nord med tre farøyer. Kystverket leier inn et slepefartøy som dekker Øst-Finnmark. Samtidig påtar Forsvaret seg å ha et fartøy med slepebåtkapasitet i området Vest-Finnmark/Nord-Troms. Videre inngår Kystverket og Forsvaret en samarbeidsavtale som betyr at fartøy med slepekapasitet i beredskap utenfor Vesterålen og Sør-Troms. Fartøyene skal være på plass høsten 2003.