Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sluttbehandlingsavgift på avfall

3. desember: Stortingets vedtak

Som en følge av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet ble det vedtatt å øke avgiften på avfall til deponier med 20 pst. Utslippsavgiften på forbrenning av avfall utsettes til 1. juli 2004 i tråd med Regjeringens forslag.

8. oktober: Regjeringens budsjettforslag

Regjeringen forslår at omleggingen av avgift på forbrenning av avfall til en utslippsavgift utsettes til 1. juli 2004. Samtidig utsettes iverksettelsen av en tilskuddsordning for energiutnyttelse inntil ESAs godkjennelse foreligger. Dersom tilskuddsordningen ikke blir godkjent, vil Regjeringen komme tilbake med forslag til alternativ til tilskuddsordning i Revidert nasjonalbudsjett 2004.