Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Småbåtregisteret

Registreringsplikten i småbåtregisteret ble avviklet fra 1. januar 2003. Forvaltningen av registeret ble beholdt i toll- og avgiftsetaten inntil videre. Det tas sikte på å gjennomføre en omorganisering av registeret slik at driften av registeret fullt ut blir lagt under en privat virksomhet så raskt som mulig.