Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Soningskøer

Politiet etterforsker flere saker og domstolene idømmer flere personer fengselsstraff. Konsekvensen er press på fengslene. Soningskøene økte også fra 2002 til 2003, men veksten flatet ut i annet kvartal i år. Kriminalomsorgen vil i perioden 2002–2004 ha fått 304 nye plasser for å møte denne utviklingen. Som et midlertidig tiltak med ett års varighet, foreslår Regjeringen fremskutt løslatelse på fem dager for innsatte med dommer under 90 dager og 10 dager for dem med lengre dommer, forutsatt at de domfelte oppfyller vilkårene for fremskutt løslatelse etter å ha sonet to tredeler av sin fengselsstraff.