Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Stad Skipstunnel

Forprosjektet er oversendt til et eksternt konsulentselskap som nå gjennomgår prosjektet. Dette er i tråd med det syn Samferdselskomiteens flertall utrykker i Budsjett-innst. S. nr. 13 (2002-2003). Regjeringen vil komme tilbake til saken ved fremleggelsen av Nasjonal Transportplan 2006-2015.