Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Standard Norge

I statsbudsjettet for 2004 er det foreslått avsatt 24,8 mill. kroner til standardiseringsarbeidet. Tilskudd gis til sentralorganet for norsk standardisering, Standard Norge. Organisasjonen ble stiftet 24. juni 2003 som et resultat av en samling av de fire standardiseringsorganisasjonene Norges Standardiseringsforbund (NSF) (det tidligere sentralorganet), Norsk Allmennstandardisering (NAS), Norges Byggstandardiseringsforbund (NBR) og Norsk Teknologisenter (NTS). Standard Norge vil etter planen starte sin virksomhet 1. november 2003. (kap.913 side 98)

Standardiseringen er viktig for å nå handels- og næringspolitiske mål, sikre helse, miljø og sikkerhet og ivareta arbeidstaker- og forbrukerhensyn. Hovedformålet med standardiseringen er å begrense antall varianter og stille krav til produksjon av varer og tjenester for å oppnå praktiske og/eller økonomiske fordeler.

Formålet med tilskuddet er å sikre at Norge har et nasjonalt apparat for å utarbeide standarder og ivareta norske interesser i internasjonalt standardiseringsarbeid.