Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statskonsult

Regjeringen foreslår å omdanne Statskonsult til et heleid statsaksjeselskap fra og med 01.01.2004. Målet er blant annet å innføre et skille mellom forvaltning og tjenesteproduksjon og effektivisere tjenesteproduksjonen ved å konkurranseeksponere tjenester som er egnet for dette. I statsbudsjettet for 2004 foreslås det en egenkapitaltilførsel til Statskonsult AS på 109,5 millioner kroner, samt 8 millioner kroner til restruktureringsttiltak og 7,5 millioner kroner i tilskudd til dekking av pensjonsforpliktelser.