Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Stipendiatstillinger

I forbindelse med opptrappingsplanen for stipendiatstillinger er det foreslått å opprette 200 nye stipendiatstillinger i 2004. Videre er det lagt inn resterende bevilgningsbehov knyttet til 200 stipendiatstillinger opprettet i 2003-budsjettet.