Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Store utbygginger

I forbindelse med de tre store utbyggingsprosjektene – fase 2 av ny universitetsklikk i Trondheim, Nye Ahus og nytt forskningsbygg ved Radiumhospitalet, foreslås et opplegg som legger til rette for videreføring av planarbeid og igangsetting. Opplegget vil kunne kreve bearbeiding eller endring av foreliggende planer. Regjeringen foreslår for 2004 å bevilge et samlet investeringstilskudd til de tre utbyggingene på 297 millioner kroner. Statens samlede investeringstilskudd til de tre utbyggingene er beregnet til om lag 4,5 milliarder kroner over utbyggingsperioden.