Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Strukturfond for kystflåten

Regjeringen la 28. mars fram St. meld. 20 (2002-2003) Om strukturtiltak i kystfiskeflåten. Regjeringen går i meldingen inn for at det skal innføres tiltak som kan tilpasse kapasiteten i kystflåten bedre til ressursgrunnlaget. I denne sammenheng foreslår Fiskeridepartementet for 2004 en avgiftssats på 0,7 prosent til finansiering av et strukturfond. Strukturfondet er i budsjettforslaget satt til 77 millioner kroner i tråd med anslåtte behov. Forskrift om strukturavgift og strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten trådte i kraft 1. juli 2003. Første kondemneringsrunde ble utlyst av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) i august 2003.