Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sykefravær

Samlede utbetalinger til sykepenger vil koste staten nesten 30 milliarder kroner i 2004. I tillegg kommer kostnadene arbeidsgiver har de første 16 sykefraværsdagene. Budsjettet for 2004 er basert på en forventet vekst i sykefraværet i trygdeperioden på 2,5 prosent for inneværende år og 1 prosent i 2004. I 2002 økte sykefraværet i trygdeperioden med 4,7 prosent. Selv om det nå legges til grunn en viss utflating av sykefraværet, er det fortsatt en vekst i antall sykefraværsdager betalt av trygden på toppen av et historisk høyt nivå. Forventningene om en avtagende vekst i 2004 er knyttet til utviklingen på arbeidsmarkedet og effekter av arbeidet med Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv.

Regjeringen foreslår å målrette sykepengeordningen bedre mot personer med fast tilknytning til arbeidslivet gjennom å kreve en sterkere tilknytning til arbeidslivet for å få rett til sykepenger. Opptjeningstiden utvides fra to til fire uker, og perioden man kan være ute av arbeid uten å miste rettighetene reduseres fra tre måneder til en måned.