Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tannhelse

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til tannhelsefeltet under programområdet Helsevern med 6 millioner kroner til 54,5 millioner kroner. I tillegg gis økt trygderefusjon til pasienter som har mistet tenner på grunn av periodontitt fra høsten 2003, og kostnadene til dette i 2004 anslås til 50 millioner kroner. Hovedformålet med tilskuddet er å bidra til geografisk likeverdig tilgjengelighet til tannhelsetjenester, sikker bruk av tannbehandlingsmaterialer og bedring av tannhelsen i befolkningen, spesielt for barn og unge. Bevilgningen til tannhelsetiltak omfatter blant annet:

  • økt tilskudd til spesialistutdanning og odontologiske kompetansesentra
  • økt tilskudd til fylkeskommunale prosjekter som skal bidra til bedre geografisk fordeling av tannleger og tannpleiere
  • økt tilskudd til tiltak angående bruk av tannbehandlingsmaterialer
  • bred utredning av tannhelsefeltet