Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tiltakssona for Finnmark og Nord-Troms

Regjeringa legg denne hausten fram ei eiga stortingsmelding om tiltakssona for Finnmark og Nord-Troms. Regjeringa meiner at Finnmark og Nord-Troms står overfor varige ulemper knytte til avstand, klima, lågt folketal og små næringsmiljø. Utfordringane er derfor framleis store i tiltakssona, og Regjeringa vil føre vidare den omfattande ekstraordinære innsatsen i området. Regjeringa vil i denne samanhengen særleg framheve vidareføringa av fritaket for arbeidsgivaravgift i tiltakssona som svært viktig. Dette er ei relativ styrking av innsatsen i tiltakssona sett i forhold til resten av landet, særlig innanfor arbeidsintensive næringar.