Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Toll- og avgiftsetatens ytre forvaltning

Regjeringen besluttet høsten 2002 å organisere toll- og avgiftsetatens ytre forvaltning i seks regioner. Regjeringen har nå vedtatt den lokale organisering av regionene. Antallet organisasjonsenheter i etatens ytre forvaltning blir redusert fra om lag 50 til om lag 30 enheter. Omorganiseringen legger til rette for mer robuste fagmiljøer og bedre ressursutnyttelse i etaten, slik at arbeidet med kontrolloppgaver, service og veiledning kan styrkes. Omorganiseringen skal i hovedsak være gjennomført innen utgangen av 2004.