Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tollreduksjoner

I WTO-avtalen fra 1994 har Norge forpliktet seg til videre nedtrapping av tollsatser på enkelte typer industrivarer fra 1.1.2004. Nedtrappingen som skal gjennomføres pr. 1.1.2004, er den siste av ti årlige tollreduksjoner fra 1995. Fordi norske myndigheter på eget initiativ har fjernet de fleste tollsatsene på industrivarer de siste årene, gjelder den bundne tollnedtrappingen fra 1.1.2004 kun klær og enkelte ferdige tekstilvarer. Tollnedtrappingen anslås å gi en avgiftslettelse på 25 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å fjerne om lag 40 tollsatser på landbruksvarer fra 1.1.2004. Disse tollsatsene er lave og gir ikke nevneverdig beskyttelse for norsk produksjon av tilsvarende vare. En avvikling av denne typen satser vil bidra til en forenkling både for næringslivet og for myndighetene.

Du finner mer informasjon i St. prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, kapittel 5 og vedlegg 3.