Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Toppmøtet i Johannesburg/WEHAB - oppfølging

Regjeringen legger stor vekt på oppfølgingen av toppmøtet i Johannesburg i 2002. Det norske formannskapet i FN-kommisjonen for bærekraftig utvikling (CSD) blir brukt aktivt i oppfølgingen av toppmøtet. I utviklingssamarbeidet er fokus satt på WEHAB-områdene, som dekker vann, energi, helse, landbruk og biologisk mangfold. Her øker Regjeringen innsatsen med tilsammen 375 millioner kroner over treårsperioden 2003-2005. Kapasitetsbygging, ikke minst innen naturressursforvaltning, står sentralt i dette arbeidet.

Se også Nasjonal Agenda 21